ECHIPAMENTE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR ŞI ALIMENTAREA CU APĂ

Descriere

- Hidranţi.
- Pompe de apă.
- Robineţi, vane.
- Divizoare.
-Jet-spray-uri.
- Echipament de producere a spumei.
Echipament de înaltă calitate care corespund
în intregime directivelor internaţionale.